קרן ליוצרים עצמאיים הזמנה מיוחדת לזום.

בשורה אמיתית ומהפכנית לחברה החרדית

החברה החרדית מקבלת לראשונה מענה במסגרת הקול הקורא ליוצרים עצמאיים, באמצעות קבוצות ‘בעלות ייחוד תרבותי’ כאמור מעלה. זאת, על ידי מספר הקלות ייעודיות עבור קבוצות ‘הייחוד התרבותי’. חלק מההקלות האמורות נקבעו בעקבות הדיוק שנוצר כתוצאה מרצון וצורך להתאמתן המלאה עבור החברה החרדית:

מספר מופחת של שנות ניסיון; סכום מופחת של השתתפות עצמית; הכרה באחת היצירות שהועלתה כעבודת גמר, מתוך דרישת ניסיון בהעלאת 3 יצירות; מתן מענה להכרה ביצירות בשל העדר בימות וחללים מקצועיים בחברה החרדית – באמצעות ליווי מקצועי בר סמכא בחברה או הכרה בפעילות מקצועית נתמכת של המשרד.

גם בשלב בדיקת איכות ההצעות נקבע כי בחינת מדדי איכות היצירות תיבחן בהתאם למאפייניו של המגזר הרלוונטי; בדיקת הניסיון המקצועי הקודם של היוצרים תיערך בשים לב להשתייכותו המגזרית, כאשר אף נקבע לראשונה כי וועדות השיפוט, אשר יבחנו את האיכות המקצועית של הבקשות, יכללו לפחות שופט אחד מהחברה הערבית ושופט אחד מהחברה החרדית, בכל אחד מארבעת תחומי התרבות השונים.

 

קהל היעד: יוצרים עצמאיים מקרב המגזר החרדי

לשם הבהרת הדברים וכמענה לשאלות בעניין, להלן ההגדרה המדויקת של יוצר המשתייך לחברה החרדית, כפי שהיא מופיעה במסמכי הקול הקורא:

“המגזר החרדי – יהודים שומרי מצוות, אשר ייחודם בהקפדה הדתית שהם נוהגים בדרכי חינוך, אופי הקהילה ואורחות החיים, המבחינים בינם לבין שאר היהודים שומרי המצוות.”

כיצד מגישים?

הפרטים המלאים בדבר מהות התמיכה, תנאיה, היקפיה ואופן בחירת היוצרים והענקת המענק, ניתן למצוא באתר הקרן שכתובתו: /https://www.kerentarbut.co.il

הבקשה תוגש באופן דיגיטלי בלבד, בצירוף כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים והמפורטים בקול הקורא, וזאת בהתאם להנחיות המופיעות באתר הקרן.

שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי הקול קורא, יש להפנות בכתב אל מר גדי ביטון – מנהל מקצועי, קרן ליוצרים עצמאיים – חברת מרטנס הופמן יועצים לניהול בע”מ למייל, שכתובתו [email protected] על הפנייה לכלול את שם הקול קוראמספר הסעיף אליו מתייחסת השאלה, פירוט השאלהפרטי השואלמס’ טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

את מסמכי הקול קורא לעיון ניתן להוריד מאתר הקרן, אולם לשם הנוחות, בייחוד עבור אלו שאין להם גישה זמינה באופן קבוע לאתרי אינטרנט, רצ”ב מסמכי הקול הקורא; טפסי הגשה לדוגמא בלבד!; רשימת הישובים הנכללים בהגדרת פריפריה בהתייחס לקול קורא זה; פרסומי המשרד לקבלת הצעות לקול הקורא. יודגש שוב, כי על יוצרים המעוניינים להגיש בקשות לקרן – לעשות זאת אך ורק באופן דיגיטאלי באתר הקרן.

שתפו אותנו!

לצד פרסומי המשרד בעיתונות החרדית, מעוניינים במשרד שהקול הקורא עבור יוצרים עצמאיים לשנת 2021, על פרטיו השונים – יגיעו לתפוצה רחבה בקרב האמניות והאמנים העצמאיים במגזר החרדי. לפיכך, נבקשכם לפרסם ולהפיץ מייל זה בפורומים הדיגיטאליים השונים העומדים לרשותכם, במטרה לחשוף את  הקול הקורא ולמקסם את אפשרויות הזכייה בקרב היוצרים העצמאיים מהמגזר החרדי.

המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום חמישי א’ בחשון תשפ”ב, 7 באוקטובר 2021, בשעה 16:00.

בברכת הצלחה רבה לכולם!

בהמשך לקול הקורא:

משרד התרבות והקרן ליוצרים עצמאיים מבקשים להודיע על קיום מפגש מידע וחשיפה ב’זום’ ליוצרים עצמאיים מקבוצות ‘בעלות ייחוד תרבותי’ – החברה הערבית, קהילת יוצאי אתיופיה והחברה החרדית – במהלכו תועבר הדרכה והכוונה מטעם הקרן ליוצרים עצמאיים, לצד נציגים של משרד התרבות.

במפגש ישתתפו: גב’ קרן כרמל, מנהלת תחום מחול במשרד התרבות; נציגי הקרן ליוצרים עצמאיים: מר איתן טביב – מפעיל הקרן ומר גדי ביטון – מנהל הקרן; נציגי קבוצות ‘בעלות הייחוד התרבותי’ מטעם משרד התרבות והספורט: גב’ לובנה זועבי, מנהלת תחום תרבות ערבית; גב’ תטייר מהרי, מנהלת תחום מתקנים; ישראל חשין, יועץ המשרד לענייני המגזר החרדי.

במסגרת המפגש, יינתן הסבר על מטרות הקרן, התנאים הנדרשים ואופן ההגשה המיטבי לקבלת מענק, ויינתנו תשובות לשאלות בנושא ‘הקול הקורא’ בכלל ופרטי המענה הייחודים לקבוצות ‘בעלות הייחוד התרבותי’.

שאלות שיוגשו מראש, לפני המפגש בטופס הנ”ל יקבלו התייחסות מיוחדת!

כל הטפסים מצורפים בזאת.

כמו כן ניתן לעיין בקישור: https://www.gov.il/he/departments/news/equal_opportunities_2021

להורדה (PDF, 27KB)

להורדה (PDF, 30KB)

להורדה (PDF, 690KB)

 

המפגש יתקיים בע”ה בזום, ביום רביעי, כ”ג תשרי תשפ”ב, אסרו חג סוכות, 29.9.2021, החל מהשעה  13:00 ועד לשעה 14:30.

ההשתתפות חופשית, אך מותנית בהרשמה מראש.

 

לינק לטופס ההרשמה ולשליחת שאלות מראש למפגש: https://forms.gle/HvHszkmaXKCqWHb76

 

לינק התחברות למפגש בזום:

https://us02web.zoom.us/j/85880347692?pwd=alVoMUNsbGY4eXd0THFwZDllVUg4Zz09
Meeting ID: 858 8034 7692
Passcode: 813650

 

תגובה אחת
  1. מירי כהן

    אני לא מצליחה לראות את טפסי הקול קורא לדוגמה
    תודה וחג שמח

השארת תגובה

פתח צ'אט
1
היי,
איך נוכל לעזור לך?
Analytics by Conversios
דילוג לתוכן